Instituto Cervantes
 
Connect with us
Facebook AIL Madrid Twitter AIL Madrid Blog AIL Madrid Youtube - AIL Madrid Google+ AIL Madrid Pinterest AIL Madrid Flickr AIL Madrid Linkedin AIL Madrid

 

Rezultat DELE ispita

Oficial Diplome for DELE

Od dana ispita do dana kojem će Instituto Cervantes poslati rezultati ispita uvijek prolazidu oko 3 mjeseca. Zbog toga nemojte se brinuti ako vaše ima još nije na popisu rezultata!

Kliknite na sljedeći link da vidjete vaš rezultat DELE ispita i dali ste položili vaš DELE ispit.