Instituto Cervantes
 

Nivo DELE ispita

Postojidu 6 različiti stupanja težine za DELE ispit:

Diploma de Español Nivel A1Spanish DELE preparation for all levels

Početni nivo španjolskog jezika je zapravo samo otkrivanje jezika i uvodjenje u opšta pravila pisanja i čitanja. Posebna pažnja pored pisanja i čitanja posvećena je i savladavanju jednostavnih gramatičkih oblika. Polaznici na ovom nivou mogu da razumiju polako i brižljivo artikulisan govor i vladaju ograničenim brojem sintaksičkih struktura. Mogu da uspostave osnovni kontakt kao i da pruže informacije o sebi i svakodnevnim potrebama.

Diploma de Español Nivel A2

Na ovom nivou polaznici poseduju osnovna jezička znanja koja im omogućavaju da se snadju u svakodnevnim situacijama predvidljivih karakteristika. Poseba pažnja je usmjerena na usvajanje pravilnog izgovora, kao i na obogaćivanje rečnika.Polaznici mogu da pišu reči koje pripadaju njegovom usmenom rečniku. Na kraju ovog nivoa polaznici bi trebalo da razumiju kratke i jednostavne testove poznatog sadržaja i da se izražavaju u kratkim društvenim kontaktima.

Diploma de Español Nivel B1

Ovaj nivo podrazumijeva rad na poboljšanju svih kompetencija:pisanja,čitanja,razumijevanja i izgovora. Polaznici vladaju dovoljno rečnikom da se uz pomoć perifraza izražavaju o različitim temama, vezanim za aktuelna dešavanja, porodicu, posao, putovanja, razonodu. Kada je u pitanju pismena produkcija oni mogu da napišu pregledan i razumljiv tekst od početka do kraja.

Diploma de Español Nivel B2

Ovaj nivo se još naziva i napredni nivo. Na ovom nivou uče se složenije gramatičke jedinice i od polaznika se očekuje da te jedinice nadoveže na predhodno stečena znanja kao i da dobro kontroliše gramatička znanja bez obzira  uticaju maternjeg jezika. Dosta pažnje posvećeno je konverzaciji i odstranjivanju najsitnijih grešaka a takodje i upotrebi što bogatijeg riječnika.

Saznati više o razlikama između razine B1 i B2.

Diploma de español Nivel C1

Niži napredni nivo ili samostalan nivo.Polaznici koji su dospeli do ovog nivoa uspješno vladaju svim jezičkim vještinama, što podrazumijeva sticanje napredne kompetencije koja omogućava izvršavanje težih zadataka i praćenje nastave na višem nivou.Polaznici bez ikakvih poteškoća pri razumijevanju prate španske TV kanale, prate web sajtove na španskom jeziku i bez problema komuniciraju sa drugim ljudima koji govore španski. 

DELE, DELE Examen, Vorbereitung, DELE Prüfung, Prüfungsvorbereitung, Spanisch, Madrid,

Diploma de Español Nivel C2

Ovaj nivo jezika je karaterističan za izvorne govornike španskog jezika. Polaznici ovog nivoa mogu očekivati da njihov vokabular i konverzacija napreduju do nivoa visko obrazovanih govornika kojima je španski jezik maternji.

Saznati više o razlikama između razine C1 i C2.

Za koj nivo DELEa bi me treabo prijaviti?

Izbor nivoa DELEa ovisi o vašem znanjem i koj cilj želite dostići. DELE ispit je veoma opsežan i sastoji od različitih elemenata kao rayumijevanje teksta, pisanje i govora.

Niveau A1: Mogu razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu, ako sugovornik govori polako i razgovijetno. Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na oglasima postavljenim na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima. Mogu voditi jednostavan razgovor uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe. Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gdje živim i osobe koje poznajem. Mogu napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti formulare osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelsku prijavnicu.

Niveau A2: Mogu razumjeti fraze i najčešće korištene riječi iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih obavijesti.Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici, vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma. Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim razgovorima premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam podržavao konverzaciju. Mogu koristiti niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, svoje obrazovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto. Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. pismo zahvale.

Niveau B1: Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa ako su iskazane relativno polako i razumljivo.Mogu razumjeti tekstove koji su uglavnom pisani običnim jezikom ili jezikom moje struke. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima. Mogu se snalaziti u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojemu se taj jezik govori. Mogu se, bez pripreme, uključiti u razgovor o temama koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje). Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije. Mogu napisati jednostavan vezani tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa. Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.

Niveau B2: Mogu razumjeti duže govore i predavanja te pratiti čak i složenu argumentaciju ako mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme u kojima pisac zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu. Mogu komunicirati dovoljno tečno i spontano, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama unutar poznatih situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta.Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim uz područje vlastitoga interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa. Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema s područja svog interesa. Mogu napisati sastav ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojemu jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.

Niveau C1:Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze među rečenicama nisu jasno iskazane, već se samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove. Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjenične i književne tekstove te prepoznati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.Mogu se tečno i spontano izražavati bez vrlo očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika. Mogu izraziti jasan, podroban opis složenih činjenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokružujući izlaganje odgovarajućim zaključkom. Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom te obrazlagati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, sastavu ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojemu je to namijenjeno.

Niveau C2: Nemam poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji, bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku. Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela. Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem, mogu se povući i preformuliranjem izražaja zaobići prepreku toliko spretno da to sugovornici jedva i primijete. Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne stavove. Mogu napisati jasan, tečan tekst primjerenim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne stavove. Mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.

Comodo SSL