Instituto Cervantes
 

DELE Examen Niveaus

Er zijn zes verschillende niveaus van het DELE examen:


Diploma Spaans (A1):
Deze kwalificatie valideert voldoende talenkennis te begrijpen en overal te gebruiken vertrouwde, alledaagse uitdrukkingen en zeer frequent gebruik in de Spaanstalige wereld, ontworpen om de onmiddellijke behoeften te voldoen.

Spanish DELE preparation for all levelsSpaanse diploma (niveau A2)
: waaruit blijkt dat de kandidaat in staat is om zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen dagelijkse betrekking hebben op gebieden die van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk te begrijpen , etc).
 
Spaanse diploma (niveau B1):
Deze kwalificatie valideert voldoende talenkennis te begrijpen en adequaat reageren op de meest voorkomende situaties van het dagelijkse leven en voor het uitdrukken van wensen en behoeften van de grondvorm.

Spaanse diploma (niveau B2):
Deze kwalificatie valideert voldoende talenkennis te functioneren in gewone situaties van het dagelijkse leven, onder normale omstandigheden van communicatie die niet vereisen een gespecialiseerde taal.

Meer informatie vinden over de verschillen tussen de niveaus B1 en B2.

Diploma Spaans (
niveau C1): Deze kwalificatie valideert voldoende talenkennis om duidelijk te communiceren en zonder te beperken wat wordt bedoeld. De kandidaat heeft een goede beheersing van een breed lexicaal repertoire, inclusief idiomatische uitdrukkingen en spreektaal.

Diploma Spaans (niveau C2) accrediteert de nodige talenkennis om situaties behoefte hebben aan geavanceerde gebruik van de taal en kennis van culturele gewoonten die zich manifesteren door middel van het handvat.

Meer informatie vinden over de verschillen tussen de niveaus C1 en C2.

Wat DELE Examen niveau moet ik kiezen?

Het niveau van DELE  wat je kiest hangt af van jouw doelen en je algemene spaanse taalkennis. Dit certificaat is erg compleet, omdat de verschillende delen van alledrie de examens bestaan uit toetsingen van lees-, schrijf- en spreekvaardigheden.

Niveau A1: Kan vertrouwde dagelijkse uitdrukkingen en basiszinnen, gericht op de bevrediging van concrete behoeften, begrijpen en gebruiken. Kan zichzelf aan anderen voorstellen en kan vragen stellen en beantwoorden over persoonlijke gegevens zoals waar hij/zij woont, wie hij/zij kent en dingen die hij/zij bezit. Kan op een simpele wijze reageren, aangenomen dat de andere persoon langzaam en duidelijk praat en bereid is om te helpen.

Niveau A2: Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang (bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk). Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van directe behoeften beschrijven.

Niveau B1: Kan de belangrijkste punten begrijpen uit duidelijke standaardteksten over vertrouwde zaken die regelmatig voorkomen op het werk, op school en in de vrije tijd. Kan zich redden in de meeste situaties die kunnen optreden tijdens reizen in gebieden waar de taal wordt gesproken. Kan een eenvoudige lopende tekst produceren over onderwerpen die vertrouwd of die van persoonlijk belang zijn. Kan een beschrijving geven van ervaringen en gebeurtenissen, dromen, verwachtingen en ambities en kan kort redenen en verklaringen geven voor meningen en plannen.

Niveau B2: Kan de hoofdgedachte van een ingewikkelde tekst begrijpen, zowel over concrete als over abstracte onderwerpen, met inbegrip van technische besprekingen in het eigen vakgebied. Kan zo vloeiend en spontaan reageren dat een normale uitwisseling met moedertaalsprekers mogelijk is zonder dat dit voor een van de partijen inspanning met zich meebrengt. Kan duidelijke, gedetailleerde tekst produceren over een breed scala van onderwerpen; kan een standpunt over een actuele kwestie uiteenzetten en daarbij ingaan op de voor- en nadelen van diverse opties.

Niveau C1: Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.

Niveau C2: Kan vrijwel alles wat hij of zij hoort of leest gemakkelijk begrijpen. Kan informatie die afkomstig is uit verschillende gesproken en geschreven bronnen samenvatten, argumenten reconstrueren en hiervan samenhangend verslag doen. Kan zichzelf spontaan, vloeiend en precies uitdrukken en kan hierbij fijne nuances in betekenis, zelfs in complexere situaties, onderscheiden.
lees meer
lees meer
Tarieven
Bekijk al onze prijzen hier
lees meer
lees meer
Cursus
Vind de beste cursus voor jou
lees meer
lees meer
Accommodatie
Vind de accommodatie
Comodo SSL