Instituto Cervantes
 

Poziomy egzaminów DELE

Można otrzymać certyfikat DELE na 6 różnych poziomach:Spanish DELE preparation for all levels

Certyfikat Znajomości Języka Hiszpańskiego na Poziomie A1:

Potwierdza znajomość językową na wystarczającym poziomie aby rozumieć i używać wyrażeń z życia codziennego, których używa się często w każdym miejscu gdzie mówi się po hiszpańsku. Skierowany do osób, które chcą nauczyć się podstaw..

Certyfikat Znajomości Języka Hiszpańskiego na Poziomie A2:

Potwierdza, że kandydat jest w stanie zrozumieć wypowiedzi i wyrażenia z życia codziennego, których używa się często i są powiązane z ważnymi zagadnieniami podstawowymi (np. podstawowe informacje o nim samym, o jego rodzinie, zakupy, ciekawe miejsca, zawody, etc.).

Certyfikat Znajomości Języka Hiszpańskiego na Poziomie B1:

Potwierdza wystarczającą znajomość językową aby rozumiec i odpowiednio reagować na zaistaniałe sytuacje z życia codziennego oraz formułować w prosty sposób życzenia i potrzeby.

Certyfikat Znajomości Języka Hiszpańskiego na Poziomie B2:

Potwierdza wystarczającą znajomość językową w wypowiadaniu się i rozumieniu bieżących sytuacji z życia codziennego, w zagadnieniach, które nie wymagają użycia specjalistycznego słownictwa.

Dowiedzieć się więcej na temat różnic między  poziomami B1 i B2.

Certyfikat Znajomości Języka Hiszpańskiego na Poziomie C1:

Certyfikat Znajomości Języka Hiszpańskiego na Poziomie C2

potwierdza znajomość językową, która pozwala radzić sobie w sytuacjach, które wymagają zaawansowanego użycia języka oraz potrafi odpowiednio stosować wyrażenia idiomatyczne oraz kolokwialne w każdym przypadku. 

Dowiedzieć się więcej na temat różnic między  poziomami C1 i C2.

Jaki poziom DELE powinieneś wybrać?

Poziom DELE, który wybierzesz będzie zależał od twojego celu oraz zdolności językowych. Egzamin składa się z trzech różnych części: czytanie, pisanie i rozmowa.


Poziom A1: Student może zrozumieć oraz używać częstych pojęć z życia codziennego oraz prostych zdań by spełniać podstawowe potrzeby. Może dogadać się z rozmówcą używając podstawowego słownictwa jeśli rozmówca mówi jasno i wolno. 


Poziom A2: Student może zrozumieć zdania i wyrażenia połączone z podstawowymi zagadnieniami. Komunikuje się, aby zrealizować proste zadania życia codziennego, które wymagają prostej wymiany zdań i informacji. Opisuje aspekty ze swojej przeszłości i swojego środowiska.


Poziom B1
: Student rozumie główne zagadnienia prostych tekstów w standardowym języku. Może sobie poradzić w wielu sytuacjach, tworzyć proste i spójne teksty, opisywać doświadczenia, wydarzenia, życzenia oraz aspiracje i potwierdzać zwięźle swoje opinie lub tłumaczyć swoje plany.


Poziom B2: Student rozumie główne zagadnienia tekstów złożonych, łącznie o charakterze technicznym jeśli są wśród jego zainteresowań. Dość biegle i naturalnie dogaduje się z rodzimymi użytkownikami języka. Tworzy jasne i szczegółowe teksty oraz może bronić swojego punktu widzenia na tematy ogólne.


Poziom C1: Student rozumie obszerne i wymagające teksty oraz rozumie ich oczywisty sens. Wyraża się biegle i spontanicznie, bez oznak wysiłku.Używa języka elastycznie i efektywnie. Tworzy zrozumiałe i dobrze zbudowane gramatycznie teksty na zawiłe tematy.


Poziom C2
: Student z łatwością rozumie prawie wszystko, co słyszy lub czyta. Może przetwarzać informacje oraz argumenty, które otrzymuje z różnych źródeł i może przedstawić je w sposób spójny. Może się wypowiadać spontanicznie z biegłością i precyzją, co pozwala mu wyróżniać niuanse znaczeniowe nawet w złożonych sytuacjach.

czytaj więcej
czytaj więcej
Ceny
Zapoznaj się z cenami
czytaj więcej
czytaj więcej
Kursy
Wybierz kurs dla siebie
czytaj więcej
czytaj więcej
Zakwaterowanie
Znajdź zakwaterowanie
Comodo SSL