Instituto Cervantes


 
Connect with us
Facebook AIL Madrid Twitter AIL Madrid Blog AIL Madrid Youtube - AIL Madrid Google+ AIL Madrid Pinterest AIL Madrid Flickr AIL Madrid Linkedin AIL Madrid

Tečaj pripreme za DELE ispit
Print this page

Tečaj pripreme DELE ispita

Stranica od tečaja pripreme za DELE ispit ima sve informacije koje trebate o vezi DELEa.

DELE znači "Diploma de Español com Lengua Extranjera" . Certifikat DELE je službeni dokaz priznan od španjolskog ministerija za  izobrazba, kulture i sporta. Služi govornikama španjolskog jezika koji nisu domaćin i prihvaćen je u cijelom svijetu od mnogih sveučilišta, poslodavaca i institucija.

Na stranici pripreme za DELE ispit će te naći sve informacije o sljdećim temama:

Ako trebate više informacije, slobodno kontaktirajte nas.