Instituto Cervantes


Tečaj pripreme za DELE ispit
Print this page

Tečaj pripreme DELE ispita

Stranica od tečaja pripreme za DELE ispit ima sve informacije koje trebate o vezi DELEa.

DELE znači "Diploma de Español com Lengua Extranjera" . Certifikat DELE je službeni dokaz priznan od španjolskog ministerija za  izobrazba, kulture i sporta. Služi govornikama španjolskog jezika koji nisu domaćin i prihvaćen je u cijelom svijetu od mnogih sveučilišta, poslodavaca i institucija.

Na stranici pripreme za DELE ispit će te naći sve informacije o sljdećim temama:

Ako trebate više informacije, slobodno kontaktirajte nas.