Instituto Cervantes


Normal-Intensiv Spanskakurs
Print this page

Även om elever kommer från olika platser och för olika orsaker, så har de alla något gemensamnt: de vill lära sig spanska. Lektionerna är livliga och roliga, men även välstrukturerade och lämpliga för personer som vill se resultat.

Speciella egenskaper

 •  Små grupper, max. 8 elever, i genomsnitt 6.
 • 20 lektioner i veckan
 • 10 komplemetterande lektioner i veckan Spansk Kultur och Sociala aktiviteter-programmet 
 • Finns tillgängliga i 6 olika nivåer (A1-C2) som motsvarar  Gemensam Europeisk Refrensram för Språk (CEFR)
 • Flexibla startdatum- kurser kan påbörjas vilken måndag som helst under året
 • Flexibel kurslängd – 1 till 40 veckor
 • Minimum ålder 17 år
 • Valmöjlighet att kombinera med en Individuell Spanskakurs
 • Certifikat vid avslutad kurs
 • Daglig hemläxa

Fördelar

Vår Intensiva Spanskakurs kommer att hjälpa dig att utveckla din kommunikationskompetens, med betoning på uttal och hör- och läsförståelse. Genom att lära dig samt använda det spanska språket på ett kreativt sätt med välstrukturerade lektioner kommer du snabbt att höja din nivå. De små grupperna låter våra lärare fokusera bättre på varje student. I slutet av kursen kommer du kunna:
 • Använda spanska på ett mer effektivt sätt med mer självförtroende.
 • Tala mer korrekt och mer flytande
 • Använda ett större ordförråd
 • Umgås och delta i sociala aktiviteter med större självförtroende
 • Lättare förstå vad du läser och hör

Kursinnehålll

Kursen fokuserar på att studenten lär sig allmänna spanska språkkunskaper:
 • Utveckla kommunikationsstrategier
 • Delta i diskussioner
 • Utveckla och använda sitt ordförråd
 • Förbättra sin hörförståelse
 • Delta i rollspel av olika sociala situationer
 • Arbeta med individuella grammatik -och uttalssvårigheter
 • Utveckla läsförståelse och skrift

Startdatum för nybörjare kurser i 2016

  Semi-Intensiv Spanskakurs

  För personer som bor i Madrid och på grund av andra åtaganden inte kan delta i en  kurs på 20-timmar per vecka erbjuder vi en Semi-Intensiv  som består av 10 timmar per vecka och har precis samma egenskaper som Intensiv Spanskakursen. Var vänlig och kontakta oss för mer information.