Instituto Cervantes


Superintensiv Spanskakurs
Print this page

Denna kurs är utformad och rekommenderad för personer som vill lära sig så mycket spanska som möjligt under ett kort period.  Strukturen är lik Intensiv Spanskakurs

Speciella egenskaper

 •  Privat kursgrupp, max. 8 elever, i genomsnitt 6.
 • 20 lektioner i veckan
 • 5 privatlektioner i veckan
 • 10 komplemetterande lektioner i veckan Spansk Kultur och Sociala aktiviteter-programmet 
 • Finns tillgängliga i 6 olika nivåer (A1-C2) som motsvarar  Gemensam Europeisk Refrensram för Språk (CEFR)
 • Flexibla startdatum- kurser kan påbörjas vilken måndag som helst under året
 • Flexibel kurslängd – 1 till 40 veckor
 • Minimum ålder 17 år
 • Valmöjlighet att kombinera med en Individuell Spanskakurs
 • Certifikat vid avslutad kurs
 • Daglig hemläxa

Fördelar

Vår Superintensiva Spanskakurs är utformad för de som önskar att lära sig så mycket spanska som möjligt under sin vistelse i Madrid.

Den här kursen kommer att hjälpa dig utveckla de kunskaperna du redan byggt upp och stärka dina språkkunskaper. De 5 privatlektionerna per vecka låter våra lärare fokusera bättre på den individuella studenten.
I slutet av kursen kommer du kunna:
 • Använda spanska på ett mer effektivt sätt med mer självförtroende.
 • Tala mer korrekt och mer flytande
 • Använda ett större ordförråd
 • Umgås och delta i sociala aktiviteter med större självförtroende
 • Lättare förstå vad du läser och hör

Kursinnehålll

Kursen fokuserar på att studenten lär sig allmänna spanska språkkunskaper:
 • Utveckla kommunikationsstrategier
 • Delta i diskussioner
 • Utveckla och använda sitt ordförråd
 • Förbättra sin hörförståelse
 • Delta i rollspel av olika sociala situationer
 • Arbeta med individuella grammatik -och uttalssvårigheter
 • Utveckla läsförståelse och skrift